Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapikongressen 2022

NFF ønsker flere abstrakter til fysioterapikongressen 2022, og setter derfor ny frist for innlevering av abstrakter: Mandag  11 oktober kl.12


En ekstra uke er det som trengs for dem som ikke fikk ferdig presentasjonen av prosjektet sitt til  01.10.21.

under er en lenke til en artikkel hvor alt du trenger å vite om abstrakter til fysioterapi kongressen.

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapikongressen-2022-klar-for-abstrakter

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner