Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser - anbefalinger for primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet publiserer nå en ny retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Retningslinjen finnes nå også som web-versjon som er lett å finne frem i. Se lenken under.


Målgruppen for retningslinjen er helsepersonell i kommunehelsetjenesten som henviser pasienter med vanlige smertetilstander i muskel-skjelett til bildediagnostikk. Dette omfatter allmennleger, kiropraktorer og manuellterapeuter, men retningslinjen kan også være nyttig for fysioterapeuter og annet helsepersonell.

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/innholdsfortegnelse

Ved spørsmål, kontakt: Helsedirektoratet, avdeling sykehustjenester, seniorrådgiver Bente Bryhn, bente.bryhn@helsedir.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner