Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kloke valg


Torsdag 11. november er det lanseringskonferanse for #mererikkealltidbedre, en publikumsrettet kampanje i regi av "Gjør kloke valg"-samarbeidet, der Norsk Fysioterapeutforbund er med.

"Gjør kloke valg"-samarbeidet består av tolv organisasjoner som ønsker å motvirke unødvendig og potensielt skadelig medisinsk aktivitet, i særdeleshet overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. 

Den publikumsrettede kampanjen #mererikkealltidbedre skal vare i fire uker fra 11. november. Målet er å skape større bevissthet i befolkningen om betydningen av at helsetjenestene innrettes og benyttes til pasientens beste.

mer informasjon og kampanjemateriell finner du her: "Mer er ikke alltid bedre" – kampanjemateriale - Norsk Fysioterapeutforbund

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner