Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Masterstudier i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Søknadsfristen er 15. april, med studiestart august 2017.

Gledelig nyhet! UiT Norges arktiske universitet i Tromsø utlyser opptak av studenter til masterstudier i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. 


Søknadsfristen er 15. april, med studiestart august 2017. Mer informasjon kommer i Fysioterapeutens mars-nummer. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner