Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 11.mars 2021


Årsmøte for faggruppen avholdes digitalt torsdag 11.mars kl 17.30-19.00.

Saker til årsmøtet må meldes inn innen 28.januar.

Påmeldingslink legges ut når dette er klart fra NFF.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner