Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Psykisk og fysisk helse må sees i sammenheng

Vår fagruppeleder Kjerstin Fet Vindenes, forbundsleder Gerty Lund og ingunn Skogseth-Stevens faggruppeleder for barne og ungdomsfysioterapi har svart på helseministerens kronikk i Adressa 06.11.21.  se kronikken her.https://www.midtnorskdebatt.no/men ...

Prosjektmidler fra Extrastiftelsen

Har du en god idé? Hvert år deler Extrastiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse- og forskningsprosjekter. Rådet for psykisk helse er den største mottakeren av midler. 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid

Ny veileder fra Helsedirektoratet:http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner