Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og aktualiteter fra faggruppen.


Prosjektmidler fra Extrastiftelsen

Har du en god idé? Hvert år deler Extrastiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse- og forskningsprosjekter. Rådet for psykisk helse er den største mottakeren av midler. 

Dagsavisen formidler nytte av psykomotorisk fysioterapi

Styrk skolehelsetjenestenAlette Ottesen  Stadig flere ungdommer kommer til oss med muskelsmerter, hodepine, 
utmattelse, angst, depresjon, 
pusteproblemer og spiseforstyrrelser.Innlegget er skrevet sammen med Gro Askeland Øyehaug, fysioterapeutLes he ...

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid

Ny veileder fra Helsedirektoratet:http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner