Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og aktualiteter fra faggruppen.


Årsmøtepapirer 2020

Aktuelle dokumenter for årsmøtet 2020 ligger nå under mappen "årsmøtepapirer". Merk at det er gjort noen endringer i årsberetningen sammenliknet med det som opprinnelig ble publisert.

Informasjon om ICPPMH 2020

Deler informasjon fra våre finske kollegaer som arrangerer konferanse for fysioterapeuter som arbeider i Psychiatry and Mental Health.

Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev fra leder av faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Merete Tønder finnes som PDF-fil under relaterte dokumenter.

Prosjektmidler fra Extrastiftelsen

Har du en god idé? Hvert år deler Extrastiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse- og forskningsprosjekter. Rådet for psykisk helse er den største mottakeren av midler. 

Dagsavisen formidler nytte av psykomotorisk fysioterapi

Styrk skolehelsetjenestenAlette Ottesen  Stadig flere ungdommer kommer til oss med muskelsmerter, hodepine, 
utmattelse, angst, depresjon, 
pusteproblemer og spiseforstyrrelser.Innlegget er skrevet sammen med Gro Askeland Øyehaug, fysioterapeutLes he ...

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid

Ny veileder fra Helsedirektoratet:http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner