Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utdanningsinstitusjoner

Utdanning i fagfeltet ligger nå på masternivå. Dette tilbys ved Universitetet i Tromsø og ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Videreutdanningen på OsloMet erstattes med et masterprogram der første kull tas inn høsten-21.


Gjennom praksisstudier får studentene anledning til å utvikle kunnskap med tanke på undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med behov for psykomotorisk fysioterapi.

Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Kritisk refleksjon over egen praksis skal vektlegges. Praksisstudiene skal gi studentene en bred erfaring fra arbeid med pasienter med ulike typer plager, lidelser og sykdommer, både individuelt og i gruppesammenheng.

Se linker under for utfyllende informasjon:

Universitetet i Tromsø

Høgskulen på Vestlandet

OsloMet

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner