Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvordan bli psykomotorisk fysioterapeut

For å få psykomotorisk kompetanse og rett til å kunne heve takst A9 i en avtalepraksis, kreves gjennomført mastergradsstudiet i fagfeltet. Kravene til takstkompetanse innebærer i tillegg 200 timer individuelle behandlingstimer med psykomotorisk fysioterapi, 70 timer praksisveiledning og 20 timer egenbehandling. 


Utdanningsinstitusjoner

Utdanning i fagfeltet ligger nå på masternivå. Dette tilbys ved Universitetet i Tromsø og ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.Videreutdanningen på OsloMet erstattes med et masterprogram der første kull tas inn høsten-21.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner