Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Anbefalinger fysisk aktivitet og alvorlige spiseforstyrrelser

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser sitt undernettverk for fysioterapeuter har utarbeidet nye anbefalinger for fysisk aktivitet ved alvorlige spiseforstyrrelser.

anbefalingene finner du vedlagt under relaterte dokumenter på siden her.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner