Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nasjonalt nettverk - fysioterapi og spiseforstyrrelser


Nasjonalt nettverk - fysioterapi og spiseforstyrrelser, er dannet (2012). Her finner du målsetting og informasjon om kontaktpersoner ol.

Spiseforstyrrelser som anoreksia nervosa, bulimia nervosa og ulike atypiske varianter av disse, er lidelser preget av et sammensatt psykiatrisk og somatisk sykdomsbilde. De krever ofte en flerfaglig tilnærming og innebærer ofte langvarige behandlingsforløp.

Målsetting for nettverket

Hensikten med nettverket primært er å skape en felles fysioterapifaglig plattform for hvordan vi kan jobbe med pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser (utredning og behandling av barn, ungdom og voksne), med utgangspunkt i erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Det er også et mål at nettverket utvider og utvikler den fysioterapifaglige kompetansen på dette området.

Nettverket vil være et diskusjonsforum for fysioterapifaglige tema og problemstillinger knyttet til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.

Medlemmene av nettverket ønsker å være ressurspersoner for fysioterapeuter som jobber med spiseforstyrrelser utenfor spesialenhetene, både i form av veiledning og i forhold til møter og fagdager.

Nettverket tar sikte på å møtes to ganger pr år. 

Hvem er vi?

Nettverket består primært av fysioterapeuter som er tilknyttet Regionale sentre for spiseforstyrrelser i Norge.

Marit Danielsen (leder)

Levanger /RKSF

Iselinn Jeanett Alfredsen

Tromsø/RSS

Sidsel Særvoll Jacobsen

Bodø /REDE

Ida Aarmo

Levanger/ RKSF,

Kjersti Hognes Berg

Stjørdal/RKSF

Cecilie Ravndal Nilsen

Bergen/Haukeland, seksjon for spiseforstyrrelser

Marit Albertsen

Bergen/Haukeland, seksjon for spiseforstyrrelser

Hanne Netland Øxnes

Oslo/RASP

Kristine R Kjærnem

Skien DPS

Ta kontakt 

Om noen er engasjert i feltet og ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner