Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Faglige ressurser og nettverk

Nyttige lenker, nettverk og samarbeidspartnere.

Siste: Anbefalinger fysisk aktivitet og alvorlige spiseforstyrrelser(14.11.21)


fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser sitt undernettverk for fysioterapeuter har utarbeidet nye anbefalinger for fysisk aktivitet ved alvorlige spiseforstyrrelser.anbefalingene finner du vedlagt under relaterte dokumenter på siden her.

Boktips

Denne boken har en mannlig hovedperson som er psykomotorisk fysioterapeut

Bevegelsesgrupper

Berit Ianssen har laget filmer om bevegelsesgrupper. Se vedlagt link.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner