Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Faglige ressurser og nettverk

Nyttige lenker, nettverk og samarbeidspartnere.


Boktips

Denne boken har en mannlig hovedperson som er psykomotorisk fysioterapeut

Bevegelsesgrupper

Berit Ianssen har laget filmer om bevegelsesgrupper. Se vedlagt link.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner