Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøtepapirer

Her finner du informasjon om de siste årsmøtene

Nå er årsmøtepapirene for 2022 lagt ut du finner dem her


Årsmøtepapirer 2019

Her følger årsmøtepapirene for 2019. De er tilgjengelig ute i menyen til høyre. I menyen til høyre finner du også regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019. 

Årsmøtepapirer 2018

Her følger årsmøtepapirene for 2018. De er tilgjengelig ute i menyen til høyre.

Årsmøtepapirer 2017

Årsmøte i NFFs faggruppe for  psykomotorisk fysioterapi  Torsdag 3. mars 2017 kl. 16-19  Oslo

Årsmøtepapirer 2013

Her er årsmøtepapirer med årsberetninger og saker. Årsmøtet holdes 9. mars 2013 på Sandnes

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner