Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøtepapirer

Her finner du informasjon om de siste årsmøtene


Årsmøtepapirer 2019

Her følger årsmøtepapirene for 2019. De er tilgjengelig ute i menyen til høyre. I menyen til høyre finner du også regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019. 

Årsmøtepapirer 2018

Her følger årsmøtepapirene for 2018. De er tilgjengelig ute i menyen til høyre.

Årsmøtepapirer 2017

Årsmøte i NFFs faggruppe for  psykomotorisk fysioterapi  Torsdag 3. mars 2017 kl. 16-19  Oslo

Årsmøtepapirer 2013

Her er årsmøtepapirer med årsberetninger og saker. Årsmøtet holdes 9. mars 2013 på Sandnes

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner