Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret ledes av Aline Flølo. Her finner du kontaktinformasjon til styrets medlemmer.


Aline Flølo
Leder
Mobil: 91715613
E-post: fol@fysio.no

Inger-Anne Nicolaisen
Kasserer
Mobil: 970 13 270
E-post: innic@online.no

Cathrine Schimmer Hoff
Mobil: 92842784
E-post: cathrine@soreidefysioterapi.no

Hanne Solberg
Mobil: 92247485
E-post: hanne.solberg@bronnoy.kommune.no

Kristin Eikebø
Mobil: 47668975
E-post: kristin_1989@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner