Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret ledes av Ingrid Marie Andersen. Her finner du kontaktinformasjon til styrets medlemmer.


Ingrid Marie Andersen
Leder
Mobil: 905 05 619
E-post: fol@fysio.no

Inger-Anne Nicolaisen
Kasserer
Mobil: 970 13 270
E-post: innic@online.no

Linda Moen Heia
Mobil: 41565202
E-post: linda.moen@ntebb.no

Hanne Solberg
Mobil: 92247485
E-post: hanne.solberg@bronnoy.kommune.no

Bodil Anita Sørensen
Mobil: 48264320
E-post: bodil.anita.sorensen@vestvagoy.kommune.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner