Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i onkologisk fysioterapi – noe for deg?


Spesialist i fysioterapi – noe for deg?

Spesialisering gir en systematisk kompetanseoppbygging, både teoretisk og praktisk. Med spesialistkompetanse kan du være trygg på at du har fordypet kunnskap på et område, og du kan både søke fysioterapeutstillinger og andre stillinger. Dersom ikke stillingene er utlyst med krav om spesialistkompetanse, har du likevel ikke automatisk forrang når det gjelder fysioterapeutstillinger.

Er du ansatt? Så lenge arbeidsgiver ikke etterspør spesialistkompetanse, er det ingen automatikk i lønnsuttelling, men du får et godt grunnlag for å forhandle om lønn.

Dersom du er «spesialist MNFF» og har kommunal driftsavtale, kan du heve en egen spesialisttakst. Myndighetene har anerkjent behovet for spesialistkompetanse innen alle NFFs spesialiteter, og alle disse gir derfor mulighet til å heve spesialisttakst.

Hva er «spesialist MNFF»?
NFF har 13 spesialiteter i fysioterapi. NFFs spesialistordning er forbundsintern, dvs. at det er NFF som bestemmer kravene til spesialistkompetanse og administrerer ordningen. Både myndigheter og arbeidsgiver anerkjenner NFFs spesialistordning ved at den gir grunnlag for en egen spesialisttakst og mulighet for lønnsuttelling. Spesialistordningen er imidlertid ikke offentlig godkjent, slik legenes og tannlegenes spesialistordning er. NFF har lenge ønsket en offentlig spesialistordning, da vi mener dette vil bidra til faglig utvikling og høyere inntekt for våre spesialister. Selv om Helsedirektoratet anbefaler offentlig spesialistordning for fysioterapeuter og psykologer, har Helse- og omsorgsdepartementet foreløpig ikke tatt stilling til anbefalingen.

Hvordan bli spesialist?

Spesialistutdanning kan påbegynnes etter autorisasjon som fysioterapeut. Utdanningen må gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Fram til 31. desember 2015 er det to gjeldende regelverk: ny ordning og overgangsordning.

Overgangsordningen

Fram til 31. desember 2015 er det fortsatt mulighet for å bli spesialist uten mastergrad. Det vil si at det er mulig å bygge opp spesialistkompetanse via kurs, kortere videreutdanninger og praksis innen spesialistfeltet. Siste søknadsfrist for overgangsordning er 1. september 2015. Vi minner om at det siste årsverket med spesialistpraksis skal gjennomføres etter at det fysioterapispesifikke utdanningskravet er fullført, inntil 40 timer kurs kan gjenstå. Det vil eksempelvis si at videreutdanning for eldre må være ferdig i desember 2014, for at du skal rekke ett års praksis før overgangsordningen avsluttes 31. desember 2015.

Kravene til spesialist i overgangsordningen fordeler seg slik: utdanning innen spesialistområdet, 2–2 ½ år; kollegaveiledning, 17 timer; spesialistpraksis, 3 årsverk. Les mer her: www.fysio.no/FAG/Spesialistordningen/Overgangsordning
Ny spesialistordning
For å bli spesialist etter ny ordning kreves det masterutdanning i fysioterapi, eller en tverrfaglig master, samt veiledet praksis i 1–2 år etter fullført master, og et 24 timers nettbasert veiledningskurs. Mer om dette: www.fysio.no/FAG/Spesialistordningen/Ny ordning.

Kravet til veiledet praksis skal bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene som er definert for den enkelte spesialitet. Mer om dette:http://www.fysio.no/FAG/Spesialistordningen/Ny-ordning/Veiledet-praksis

Med vennlig hilsen

Jorunn Lunde

Seniorrådgiver -fagseksjonen

Norsk Fysioterapeutforbund

Telefon (+47) 2293050 Mobil (+47) 95221005 Telefaks (+47) 22565825

Adr. Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Besøksadr.: Stensberggt 27

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner