Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøteseminaret i 2020

Styret i faggruppe for onkologi og lymfologi ønsker velkommen til årsmøteseminar 6.–7. februar 2020 på Thon Hotel Opera, Oslo.


Seminarprogrammet, praktiske opplysninger og lenke til påmelding finner du under menypunktet for faggruppens årsmøter og årsmøteseminarer.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner