Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs og videreutdanning

Følg med på aktuelle kurs. Send gjerne et tips til styret!


 

 

0900-0915

Velkommen

 

 

0915-1000

Referat fra:

10. International Lymphoedema framework Conference in Copenhagen

18.-20 november 2021 - Wilma Van De Veen

 

 

1000-1045

Medi Norway

Essity

Alfa Care

 

1045-1100

Pause

 

1100-1145

Effekt av ketose på lipødem v/ stipendiat Julianne Lundanes

 

1145-1245

Lunsj

 

1245-1300

Info om representasjon i

The European lipedema Association

Wilma Van De Veen

 

1300-1345

Deltakernes time.

Mulighet for drøfting av spørsmålstillinger fra deltakere.

Spørsmål og tema sendes inn på forhånd.

 

1345-1400

Pause

 

1400-1430

Prosjekter og forskning

v/ Kjersti Ausen

 

1430-1445

Oppsummering og evaluering

 

 

Påmelding skjer på mail hege.almli@stolav.no innen 15. november.

Send gjerne inn spørsmålstillinger som ønskes belyst i samme mail.

Pris: 600 kr,-

Faktura vil bli tilsendt, fakturaadresse sendes med påmeldingen.

Lunsj er inkludert og serveres i kantina på Laboratorie- senteret. Gi også beskjed om evt. matintoleranser.

Velkommen!

Hilsen fysioterapeuter på St. Olavs Hospital

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner