Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapi til kreftpasienter

Veilederen Fysioterapi til kreftpasienter er utarbeidet parallelt med Helsedirektoratets handlingsprogrammer for kreftbehandling. Hensikten med alle handlingsprogrammene er å sikre at det offentlige tilbudet til kreftpasienter blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.


Det har lenge vært et savn i det onkologiske fysioterapimiljøet å ha et godt og omfattende dokument som samler kunnskap om fysioterapi til kreftpasienter. Vi vet at denne pasientgruppen er svært omfattende, og at behovene er mangefasetterte. Vi vet at kreftpasienter og tidligere kreftpasienter er i behov av god og helhetlig oppfølging både på sykehus, hjemme mellom behandlinger, og ofte i lang tid etter endt behandling. Men den fysioterapeutiske kunskapen har vært lite tilgjengelig.

Denne helt nye veilederen finner du til høyre på siden. Veilederen skal holdes oppdatert, og styret i Faggruppen for onkologi og lymfologi har forpliktet seg til å holde dokumentet levende.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner