Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fagaktuelle artikler

Nyttige artikler innen onkologi og lymfologi.


Brystkreft og fysisk aktivitet

Skrevet av Heidi Tjugum og Inger M. Skarpaas, Kreftforeningen.Mange brystkreftpasienter er usikre på hvor myede kan og bør være i fysisk aktivitet, og bruker ofte kroppen for lite både under og etter behandling. Undersøkelser viser imidlertid at tilp ...

Arm- og skulderfunksjon hos brystkreftpasienter

Fysioterapeut Inger-Lise Nesvold ved Radiumhospitalet har fått sin studie publisert i Acta Oncologica! Studien heter "Arm and shoulder morbidity in breast cancer patients after breast-conserving therapy versus mastectomy." Klikk her for å lese arti ...

Effekt av bekkenbunnstrening hos menn med urinlekkasje

Fysioterapeut Mari Overgård ved St. Olavs Hospital har fått sin studie publisert i European Urology! Studien heter "Does Physiotherapist-Guided Pelvic Floor Muscle Training Reduce Urinary Incontinence After Radical Prostatectomy? A Randomised Contro ...

Side 2 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner