Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skriftlig oppgave i forbindelse med Teoretisk grunnkurs i onkologi for fysioterapeuter 12.04.10-16.04.10 av Anne E. Frantsvåg Berntzen

Skriftlig oppgave i forbindelse med Teoretisk grunnkurs i onkologi for fysioterapeuter 12.04.10-16.04.10
”Hva kan jeg som kommunefysioterapeut bidra med i forhold til lindring av smerter hos den palliative kreftpasienten?”
 Anne E. Frantsvåg Berntzen, Fysioterapeut Kristiansund Kommune.


Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner