Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningsoppgave i kreft og fysioterapi Av Ane Berg Bentsen

Fordypningsoppgave i kreft og fysioterapi Av Ane Berg Bentsen, "Bedring av psykisk helse hos kreftpasienter ved bruk av fysisk trening"


Innledning:

I denne oppgaven ønsker jeg å reflektere over hvordan jeg som fysioterapeut kan bruke den kunnskapen jeg har, om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, for å hjelpe kreftpasienter som opplever en redusert livskvalitet som følger av angst for sykdomsresidiv.

Les hele oppgaven

Bedring av psykisk helse hos kreftpasienter ved bruk av fysisk trening

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner