Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Program årsmøteseminar 2020

Styret i faggruppe for onkologi og lymfologi ønsker velkommen til årsmøteseminar 6.–7. februar 2020 på Thon Hotel Opera, Oslo. I denne artikkelen finner du program, praktiske opplysninger og påmelding, oppdatert per 2. desember 2019.


Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for onkologi og lymfologi (FOL) ønsker velkommen til årsmøteseminaret 6.-7. februar 2020 på Thon Hotel Opera, Oslo. Temaet for årets seminar er «Veien videre» og dagene vil romme aktuelle tema som immunterapi ved malignt melanom, elektiv hyperbar oksygenbehandling mot senskader etter strålebehandling og fysisk aktivitet ved kreft. «Veien videre» sikter også til vårt behov for forskning for å skape gode evidensbaserte faglige retningslinjer for behandling av lip- og lymfødem. I den anledning kommer fysioterapeut Karin Johansson fra Lunds Universitet, som med sine forskningsresultater har påvirket retningslinjene for behandling av lymfødem i Sverige. Det vil og bli paneldebatt om lymfødembehandling med erfarne terapeuter fra vårt eget fagmiljø.

(Presentasjoner med foto av foredragsholderne: Se vedlegg under "Relaterte dokumenter".)

Program

Torsdag 6. februar:

09.30-09.50  Registrering, kaffe/te
09.50-10.00  Velkommen v. faggruppeleder Ingrid Marie Andersen
10.00-10.20  "Kloke valg"-kampanjen v. Norsk Fysioterapeutforbund
10.30-11.30  Aspekter på lymfødembehandling v. Karin Johansson
11.30-11.45  Pause, kaffe/te
11.45-12.00  Manuell lymfedrenasje, hvilken evidens finnes? v. Karin Johansson
12.00-12.30  Paneldebatt lymfødembehandling. Bør vi endre praksis?
12.30-13.30  Lunsj, besøk hos utstillerne
13.30-14.15  Kreft og fysisk aktivitet v. Renate Strand Sterud, fysioterapeut, Pusterommet, Ahus
14.30-15.15  Malignt melanom og immunterapi v. Anna Winge-Main, lege, Radiumhospitalet
15.15-15.30  Pausegym, kaffe/te                      
15.30-16.15  Utstillerne har ordet     
16.30-17.30  Årsmøte                                      

20.00  Sosial samling og festmiddag
 
Fredag 7. februar:

09.00-09.45  Å diagnostisere lipødem v. Kristin Ruder
09.45-10.30  Å diagnostisere lipødem v. Wilma Van Der Veen
10.30-11.15  Cafédialog lipødem
11.15-11.45  Pause og utsjekk. Ta et besøk hos utstillerne hvis du ikke allerede har vært der
11.45-12.30  Hyperbar oksygenbehandling til pasienter med senskader etter strålebehandling, v. Guro Vaagbø
12.30-12.45  Avslutning v. faggruppeleder Ingrid Marie Andersen

12.45  Lunsj

Det tas forbehold om endring i programmet. Følg med på faggruppens hjemmeside.
 
 
Praktisk informasjon

Priser for medlemmer i faggruppen:

Seminar uten middag: 2500,-
Seminar med festmiddag: 3100,-
Seminar 1. dag medlem: 1500,- (prisen inkluderer kaffe/te og lunsj)

Priser for ikke-medlemmer:

Seminar uten middag: 3100,-
Festmiddag: 620,-

Påmelding via: www.deltager.no/arsmoteseminar_fol_2020_06022020

Overnatting på hotellet 06.02 inkludert frokost: 1695,- per rom, (evt. tilknytningsdøgn 05.02. 1795,-). For overnatting på hotellet ring 24 10 30 00, eller send e-post til opera.event@olavthon.no. Oppgi kode: 28729497

Medlemsskap i NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi koster p.t. kr 600,- pr år. Bli medlem ved å logge deg inn på www.fysio.no og gå inn på onkologi og lymfologi under fanen fag og interessegrupper.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner