Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Program årsmøteseminar 2019


Velkommen til årsmøteseminar 7-8 mars 2019 i Tromsø
Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2 

Tema: Lipødem – kirurgi, Myolomatose- ny behandling, samt senskader etter kreftbehandling.

Torsdag 07.03.19

08.30-09.00  Registrering og kaffe

09.00-09.15  Velkommen

09.15-10.00  Intro om lipødem -  Inge Glambek. Plastikkirurg

10.00-10.45  Kirurgisk behandling av lipødem ved UNN - Louis de WeerdOverlege/ Professor, Avd for plastikkirurgiUniversitetssykehus Nord Norge.

10.45-11.05  Pause med kaffe og frukt

11.05-11.50  Oppfølging av lipødempasienter- Christen Chr. Sigridnes, Fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfologi

11.50-12.10  Plenumdiskusjon om lipødem

12.10-13.10  Lunsj

13.10-14.10  Utstillerne har ordet

14.10-14.55  Seneffekter etter kreft – hva er status? - Cecilie E Kiserud, Overlege, PhD og leder for Seksjon Seneffekter og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus

14.55-15.40  Besøk hos utstillerne + Kaffe

15.40-16.10  Aktiv mot kreft- Helle Aanesen, stifter og daglig leder av Aktiv mot kreft

16.10-16.55  Fysisk aktivitet og kreft. - Kristin Benjaminsen Borch, fysioterapeut, PhD, førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT.

17.30-19.00. Årsmøte

20.00           Festmiddag 

Fredag 08.03.19

08.30-08.45  God morgen! 

08.45-09.15  NFF 

09.15-10.15  Senskader etter kreftbehandling - Hanne Bersvendsen

10.15-10.30  Kaffe/Te

10.30- 12.00. Undersøkelse og behandling av pasienter med smerter og dysfunksjon i underlivet - Cathrine Boge-Olsnes, Psykomotorisk fysioterapeut og Anne Tine Vold, Psykomotorisk fysioterapeut. Begge tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB)

12.00-12.45  Lunsj

13.00-13.45  Myelomatose/transplantasjon – Lege fra UNN Tromsø

13.45-14.30  Fysioterapi til myelomatosepasienter- Elen Stokke, Spesialfysioterapeut St. Olavs Hospital

14.30-14.50  Pause

14.50-15.30  Humorens kraft ved kreft - Bente-Liss Roaldsen, Oversykepleier

15.30-15.45  Takk for oss

Onsdag kveld 06.03.19  

19.00-21.00  Palliativt treff og erfaringsutveksling. Enkel servering med pizza fra Yonas.
Sted: Vardesenteret Tromsø, Sykehusveien 38, fløy E1, 3. etasje. 
Påmelding skjer sammen med påmelding til årsmøteseminaret og koster 100 kroner i tillegg. 

Priser:

Early bird, før 14. januar:

2 dagers seminar: 2900,-

2 dagers seminar med middag: 3500,-

Etter 14.januar:

2 dager seminar: 3300,-

2 dager seminar med middag 3900,-

1 dagseminar med dagpakke: 1600,-

Palliativt treff 100,-

Påmelding via https://www.deltager.no/arsmoteseminar_fol2019_06032019

For overnatting på hotellet oppgi referansenummer 46658140.

Velkommen!  

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner