Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipend

Som medlem av Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR) kan du søke om inntil kr 5.000,- i stipend til blant annet fagutviklingsprosjekter, kurs og seminarer. Søknadsfrist er 15. april og 15. oktober.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner