Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om medlemskapet

Her finner du informasjon om medlemsfordeler og regler for inn- og utmelding.


Innmelding:

Du må være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund for å kunne melde deg inn i Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR). Innmelding via "Bli medlem" på faggruppens hjem-side.

Medlemskontingent:

Årlig medlemskontingent er fastsatt til kr 500. Studenter, turnusfysioterapeuter og pensjonister betaler halv pris, kr 250.

Medlemsfordeler:

Som medlem får du:

  • mulighet til å søke på vår stipendordning
  • faglig oppdatering og redusert avgift på våre årsmøteseminar
  • hjelp og veiledning ved søknad om spesialistgodkjenning
  • Nyhetsoppdateringer på medlemsmail
  • være en del av et faglig nettverk

Utmelding:

Dersom du ønsker å melde deg ut av NFFs Faggruppe NOR må du sende skriftlig beskjed på mail til faggrupper@fysio.no

Vi viser forøvrig til NFFs forskrift §10 om når innmelding og utmelding får virkning: "Utmelding må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra tidspunkt for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at vedkommende plikter å betale kontingent for inneværende kvartal."  Dersom du sender utmelding i løpet av et år, vil det si at du fortsatt har betalingsansvar. Dersom du ikke betaler fakturaen din mister du medlemskapet ditt, men du er likevel pliktig å betale kontingenten.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner