Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR)

Her finner du informasjon om Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR)s historie, sammensetning og årlige fagseminar.


Faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) ble etablert i 1993 etter en sammenslåing av nevrologisk faggruppe, interessegruppe for ortopedi og interessegruppe for revmatologi. Styret er sammensatt av fysioterapeuter som jobber innen de tre fagområdene, og det er egne kontaktpersoner for nevrologi, ortopedi og revmatologi, se under Styret. Faggruppen har i overkant av 260 medlemmer. Vi arrangerer et årlig todagers fagseminar i forbindelse med årsmøtet til faggruppen. Noen år prøver vi å dekke alle tre fagområdene, mens vi i andre år velger å gå dypere inn på ett av våre områder.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner