Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Temadag den 12.oktober 2020: Fysioterapi erstatter kirurgi - når er det et klokt valg?


Hensikten med temadagen er

  • å løfte fysioterapeuters kompetanse der fysioterapi kan erstatte kirurgi i oppfølging og behandling av pasienter med muskelskjelettplager
  • synliggjøre fysioterapeuters rolle i samhandling med øvrig helsepersonell
  • stimulere til diskusjon om hvordan gjøre kloke valg i oppfølging av denne pasientgruppen.

Målgruppe:

Fysioterapeuter  og annet helsepersonell, slik som fastleger og ortopeder, med interesse for rehabilitering av pasienter med muskelskjelettplager.

På tross av koronasituasjonen ønsker NFF at flest mulig kan delta på temadagen. Temadagen vil gjennomføres digitalt.

Temadagen vil streames med lyd og bilde. Det vil også være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholdere underveis.

Program og påmelding

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner