Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og aktualiteter fra faggruppen.


Innkalling til årsmøte 2020

NFFs FAGGRUPPE FORNEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Tidspunkt:   Tirsdag 11.02.20 kl 08.30Sted:           Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensberggt.27, Oslo

Årsmøte i faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi 2019

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR)s årsmøte 14. mars 2019 kl 15 på St. Olavs hospital, 1902-bygget, Prinsesse Kristinas gate 5, Trondheim.Vedlagt finner du innkalling til årsmøtet og årsbe ...

Ortogeriatrisk Vårmøte 9. mai i Oslo

FFN Norge inviterer en fartsfylt, variert og spennende dag hvor alle som arbeider med eldre med brudd er velkomne.Hvordan behandle? Hvordan rehabilitere? Hvordan hindre neste brudd?

Fagdag om perifere nerveskader

Fagdag om perifere nerveskader, skademekanismer, regenerasjon og rehabilitering ved Rikshospitalet 01.04.2019 for fysioterapeuter og ergoterapeuter som jobber med barn og voksne i 1., 2. og 3. linje-tjenesten.

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner