Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Kontaktdata for styremedlemmer og valgkomite, samt informasjon om styremedlemmenes ansvarsområder.


Eva Tumidajewic
Leder
Mobil: 975 96 279 
E-post: evatum@gmail.com

Marit Fure
Nestleder/Kasserer
Mobil: 414 70 913
E-post: mari-fur@online.no

Nora Habhab
Sekretær
Mobil: 483 50 839
E-post: nora.folkestad.habhab@gmail.com

Jørgen Bøckman Mæhre
Webredaktør, kursansvarlig. 
Mobil: 413 57 043
E-post: jorgen.maehre@gmail.com

Johan Brevik
Skolekontakt, medkursansvarlig 
Mobil: 414 77 471
E-post: johan_br@live.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner