Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppen har som mål å:

  • Ivareta og videreutvikle Mensendiecktradisjonen/filosofien
  • Øke bevissthet om Mensendick fysioterapeuters rolle og muligheter i en helsepolitisk kontekst
  • Skape identitet og samhold
  • Arrangere kurs og seminarer

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi fikk sitt nåværende navn godkjent på NFFs sentralstyremøte 3. september 2001. Idag har faggruppen ca 250 medlemmer. Mensendieckutdanningen i Norge er den eneste som utdanner Mensendieckere med offentlig godkjenning som fysioterapeut.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner