Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

[Referat] Ekstraordinært møte for Faggruppen for Mensendieckfysioterapi 30.01.18

Grunnet det planlagte sammenslåingen av studieretningene ved fysioterapibacheloren ved OsloMet, ble det 31.01.18 innkalt til et møte i faggruppen. Agendaen var å diskutere hvordan man fremover kan ivareta mensendiecken .


Grunnet det planlagte sammenslåingen av studieretningene ved fysioterapibacheloren ved OsloMet, ble det 31.01.18 innkalt til et møte i faggruppen. Agendaen var å diskutere hvordan man fremover kan ivareta mensendiecken .

Faggruppen opplever at man ikke har fått tilstrekkelig info om prosessen. Det har vært en lukket prosess som har gått i det stille, og man har sett at Fysioforbundet ikke har hatt noen klar mening i denne saken.

Sammenslåingen er inntil videre utsatt til 2019.

Faggruppens mål framover vil være å bevare «varemerket» og retningen.

Videre vil faggruppen gjøre følgende;
• Ta kontakt med dekanen og rektor ved OsloMet, lederen av NFF og eventuelt Bent Høie, og argumentere for å bevare Mensendieckutdanningen..
• Arbeide for å finne gode, faglige argumenter for å hvorfor man bør bevare mensendieckfysioterapien.
     o Ved mensendieckutdanningen får man i tillegg til bli autorisert fysioterapeut og utdannelse som gruppeiinstruktør med en pedagogisk kompetanse.
     o Viktig å presisere viktigheten av et faglig mangfold relatert til en bred og mangfolding pasient gruppe i yrkeslivet.
     o Gruppetrening trekkes fram som viktig framover grunnet stadig større krav til effektivisering i helsesektoren. Denne kompetansen har mensendieck-fysioterapeutene gjennom bacheloren.
     o God studiemiljø med fornøyde studenter.
• Forbedre arbeidet med å informere studentene og ferdig utdannede mensendieckfysioterapeuter om prosessen som skjer ved OsloMet.
• Vurdere å involvere media, eventuelt mer bruk av sosiale medier. Få frem de gode kvalitetene ved mensendieckfysioterapi.
• Oppmuntre til «pasientopprop» for ivaretagelse av studieretningen. Dele mer av de positive historiene fra mensendieckgrupper.

Dette er hovedpunktene som det ble diskuter på ved møtet. Ta kontakt med faggruppen hvis du har iInnspill om tiltak som kan utføres for å ivareta mensendiecken, eller annet relevant engasjement.

Hilsen 

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner