Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mensendieck i ditt nærmiljø

Finn fysioterapeut som kan tilby mensendieckbehandling eller mensendieckgymnastikk i ditt nærmiljø. 


ØSTLANDET:

 • For mensendieckbehandling eller mensendieckgrupper ta kontakt med regionskontakt Randi F. Bræk, tlf. 35 05 32 61.

Trøgstad Fysikalske Institutt

 • v/Hege Fundingsrud,Torget 3,1860 Trøgstad. Tlf: 69 82 65 49

Folkestad Fysikalske

 • v/Inge Eian,Folkestad fysikalske 1592 Våler. Tlf: 69 50 52 76

Vestre Slidre Fysikalske Institutt

 • v/Bente Brenna, 2966 Slidre. Tl.: 61 34 51 33/906 50 806

Active Fysioterapi AS

 • v/Bente Falkanger,Danholmen 3,3115 Tønsberg Tlf.: 33 32 36 70/93 00 41 15

Sandefjord Fysioterapi og Mensendieck

 • v/Hilde Nilsen Lingelem,Thor Dahlsgate 7B,3210 Sandefjord. Tlf 33 42 30 30

Mensendieckgrupper på Nøtterøy

 • v/Gro Thorbjørnsen,Konvallveien 26, Tlf: 33 40 19 14/33 40 21 97

Randi Funnemark Bræk

 • Garveriveien 11, 3850 Kviteseid. Tlf: 976 89 394, epost: rbraek@online.no

Sætre Trim og Fysioterapi AS

 • v/Nora Flakne, Manuellterapeut 3475 Sætre. Tlf: 32 79 58 00

Mensendieck i Ottestad

 • v/Gyda Eide, Gymsalen på Åkershagan. Tlf: 986 12 310

Mensendieckgruppe på Gjøvik

Nydal Fysioterapi og Helse

 • v/Dan Morten Kleppe, Øvermarka 24, 2320 Furnes. Tlf: 40 00 40 24

OSLO:

Mensendieck Klinikken Fysioterapi avd. Oslo, to sentre

 • Borgenveien 2a i Volvat Medisinske Senters lokaler, 0370 Oslo
 • Stortingsgaten 30 i Volvat Sentrums lokaler. 0161 Oslo. Tlf: 22 36 38 00 / 90 19 98 89 Mail: mensendieck@volvat.no

Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS

Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS

 • Tåsen Senter, Kaj Munchs vei 41B, Postboks 22, Tåsen, 0876 Oslo. Tlf: 22 02 11 80

Vika Mensendieck-Fysioterapi

 • v/Anneli Aschim Lae og Gro Charlotte Fritzsønn, Kronprinsensgt. 5, 0251 Oslo. Tlf.: 22 83 38 18, e-post: Vm-fysio@a4.no

Stadion Fysikalske Institutt

 • Mensendieck gruppetrening, Kjelsåsveien 160, 0491 Oslo, Tlf: 22 02 81 82

AKERSHUS:

FysioAktiv AS

 • Bankveien 1, 1383 Asker. Tlf: +47 66 76 65 40. Tilbyr både mensendieckfysioterapi og mensendieckgrupper

Neraker Mensendieckfysioterapi

 • v/Siv Rye Neraker, Skyttaveien 55a, 1481 Haga. Tlf: 479 31 048

Vorma Fysioterapi

 • Vormsundvegen 401, 2160 Vormsund, www.vormafysio.no Tilbyr både mensendieck- fysioterapi og mensendieck gymnastikk i gruppper.

Blommenholm Mensendieck Institutt

 • Gamle Drammensvei 178, 1365 Blommenholm. Tlf: 67 54 88 01, kbrot@online.no

Gold’s Gym Lillestrøm

VESTLANDET:

 • For mensendieckbehandling eller mensendieckgrupper ta kontakt med regionskontakt Gry Øystese Stormoen, tlf 41 62 90 40

Danmarksplass Fysikalske Institutt

 • v/Gro Øystese Stormoen, Garvergaten 15. Tlf.: 41 62 90 40

SØRLANDET:

 • For mensendieckbehandling eller mensendieckgrupper ta kontakt med regionskontakt Lise Gjerde, tlf. 38 02 54 12, mobil: 984 26 691, e-post: lise-gje@online.no.

Kvadraturen Helse

 • v/Lise Gjerde og Ragnhild Qvalben, Markens gate 42, 4612 Kristiansand, e-post: lise-gje@online.no, Tlf: 38 02 54 12

MIDT-NORGE: For mensendieckbehandling eller mensendieckgrupper ta kontakt med regionskontakt Elisabeth Spitzøe, tlf. 95 26 34 14 eller Marie Korsmo, tlf. 91 67 22 58, epost Marie.korsmo@trondheim.kommune.no

Byåsen Fysikalske Institutt

 • v/Kari Histøl Waaktar, Dalsgårdenstien 9G, 7024 Trondheim. Tlf: 72 55 58 50 / 907 51 470

Øya Fysikalske Institutt

 • v/Berit Kaarbø Klostergata 74, 7030 Trondheim. Tlf.: 73 52 52 77 / 73 51 39 49

NORD-NORGE: For mensendieckbehandling eller mensendieckgrupper ta kontakt med regionskontakt Bente Haugmo, tlf. 75 56 00 40, mail: bente.haugmo@jensvollfysioterapi.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner