Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemsinformasjon

Informasjon om medlemskap og medlemsbladet Mensendieckbulletinen.


Medlemskap

Serviceavgift for 2015 er kr 400. For studenter, turnuskandidater og honnør: kr 200.

Faggruppen gir ut medlemsbladet Mensendieckbulletinen. Medlemmer av faggruppen får bladet automatisk. Bulletinen kommer ut to ganger i året.

Dersom du ikke er medlem av NFF og Faggruppen for Mensendieckfysioterapi, kan du abonnere på bladet. Pris: kr 175. Send e-post til Nina E. Haukeli ninelis@hotmail.com eller ring 45 45 46 60 angående abonnement.

T-skjorter med Mensendiecklogo kan bestilles ved henvendelse til mensendieck@fysio.no . Porto kommer i tillegg.

For å komme i kontakt med faggruppen; send mail til mensendieck@fysio.no

Utmelding av faggruppen gjøres til NFF sentralt. Send mail til informasjon@fysio.no 

Mensendieckbulletinen

Dersom du ikke er medlem av NFF og Faggruppen for Mensendieckfysioterapi, kan du abonnere på bladet. Pris: kr 175.

Send e-post til Nina E. Haukeli ninelis@hotmail.com eller ring 45 45 46 60 angående abonnement.

Medlemmer av faggruppen får bladet tilsendt to ganger pr år.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner