Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i Manuellterapi

En spesialist er en fysioterapeut som formelt, gjennom utdannelse, klinisk praksis, veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende klinisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid, og bidra til fagutvikling for manuellterapi i helsetjenesten. En spesialist i manuellterapi har avansert klinisk kompetanse i å vurdere og håndtere komplekse situasjoner rundt mennesker med muskel- og skjelettsykdommer. 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner