Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i Manuellterapi

  1. Utdanning innen spesialistområdet
  2. Forskningskunnskaper
  3. Spesialistpraksis
  4. Kollegaveiledning

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om bevegelsesapparatets biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon som grunnlag for å analysere, vurdere og behandle dysfunksjon i muskel-/skjelettsystemet og nervesystemet.

Les mer og søk her

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner