Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Trygderefusjon i veiledet praksis etter videreutdanning i manuellterapi

I brev til HOD omtaler Helsedirektoratet avtalen med Universitetet i Bergen (UiB) om oppgaver knyttet til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi fra utlandet.


Helsedirektoratet skriver i brevet at avtalen må medføre at det fra 1. januar 2016 er UiB som skal bekrefte midlertidig rett til trygderefusjon for fysioterapeuter som er i veiledet praksis etter videreutdanning i manuellterapi fra utlandet. Helsedirektoratet legger til grunn at refusjonsretten videreføres for denne gruppen av utdanningskandidater.

Kontaktperson i NFF:

  • Bente Øfjord, seniorrådgiver, bo@fysio.no, tlf. 482 61 726.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner