Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nye medlemstakster for 2017

Årsmøtet har bestemt nye medlemskontingenter for 2017.


Medlemmer med takst A8-kompetanse uten driftstilskuddsavtale: 3000kr

Nye manuellterapeuter første år etter A8-kompetanse: 2000kr

Medlemmer med takst A8-kompetanse: 4500kr

Offentlig ansatte manuellterapeuter: 1500kr

Interessemedlemmer og pensjonister: 300kr

Medlemmer bosatt i utlandet: 200kr

Student medlemmer: 100kr

Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller andre arbeidsforhold kan søke spesielt til styret om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner