Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlem uten driftstilskudd?

Viktig informasjon til medlemmer med A8-kompetanse UTEN driftstilskudd:


Nå som medlemskontigenten er redusert til 3000,- må det søkes om korrigert kontigent innen 15.april 2017. 

Send en epost allerede idag til manuellterapi@fysio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner