Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Diagnoselisten fjernes og endring i egenandelstak 2 fra 1. januar 2017

Statsbudsjettet for 2017 ble igår vedtatt på Stortinget. Dette innbærer at diagnoselisten fjernes fra 01.01.2017. Alle pasienter skal fra 1. januar betale egenandel, dette inkluderer nyopererte pasienter og pasienter i hjemmebehandling.


Pasienter som fremdeles vil ha fritak for egenandel er barn inntil 16 år og pasienter med registrert yrkesskade hos NAV.

Frikort egenandelstak 2 reduseres til kroner 1990,-. Dette vil nå også automatiseres på lik linje med frikort egenandelstak 1. Pasienter vil automatisk få tilsendt frikortvedtak og et frikort i posten. Fysioterapeuter må sende inn oppgjør til HELFO hver 14. dag.

Vi har laget en A4 plakat med denne informasjonen som er tilsendt alle medlemmer. Denne kan gis til pasienter evt henges opp på kontoret/venterommet.

Presisering: Vi har fått spørsmål om A10 taksten i forhold til dette. A10 taksten ble åpnet opp for bruk på alle pasienter ved forrige takstforhandling. Fra 1.1.2017 er egenandelen der 25kr og refusjonsdelen 5kr. Pasienten må derfor belastes 25kr i egenandel også for de som tidligere hadde honorartakst.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner