Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 1. mars 2019 - frist for innsending av saker 1. januar 2019

NFFs faggruppe for manuellterapi avholder sitt årsmøte fredag 1. mars 2019 kl 1700-1900på Holbergs Terrasse kurs-og konferansesenter i Stensberggata 27 i Oslo. 


Frist for innsending av saker til årsmøtet er satt til 1.  januar 2019.
Saker som sendes inn skal konkludere med ”Forslag til vedtak”.
Årsmøtesaker skal sendes til: manuellterapi@fysio.no
Påmelding til årsmøteseminaret er åpen. Du kan sikre din plass til seminaret "Symptomer i et systemperspektiv" med manuellterapeuteneGustav Bjørke og Øyvind Erås her: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=261136
Følg arrangementet på facebook her: https://www.facebook.com/events/533880017093552/
Årsmøtet er selvfølgelig åpent for alle medlemmer uavhengig av om man er påmeldt seminaret. Det blir mulighet for en sosial sammenkomst etter årsmøtet.
Med vennlig hilsen
Vegard Ølstørn
Leder, Faggruppen for manuellterapi
Norsk Fysioterapeutforbund

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner