Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemskontingenter

Nye medlemskontingenter for 2022


  • Medlemmer med A8-kompetanse med driftstilskuddsavtale: kr. 1500,-
  • Medlemmer med A8-kompetanse uten driftstilskuddsavtale eller er ansatt: kr 1000,-
  • Student/veiledet praksis/turnus manuellterapi og pensjonister: GRATIS
  • Interessemedlemmer: kr 500,-

Interessemedlemmer har alle medlemsfordeler og -rettigheter foruten forslags- og stemmerett ved årsmøte.
Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller andre arbeidsforhold kan søke spesielt til styret om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner