Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemskontingenter

Årsmøtet 2018 bestemte medlemskontingentene for 2019.


  • Medlemmer med takst A8-kompetanse: 4500,-
  • Medlemmer med takst A8-kompetanse uten driftstilskuddsavtale: 1500,-
  • Nye medlemmer med A8-kompetanse første året: 1000,-
  • Interessemedlemmer og pensjonister: 300kr
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 200kr
  • Studentmedlemmer: 100kr

Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller andre arbeidsforhold kan søke spesielt til styret om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner