Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemskontingenter

Nye medlemskontingenter for 2021


  • Medlemmer med A8-kompetanse med driftstilskuddsavtale: kr. 1000,- første år, deretter kr 2000,-
  • Medlemmer med A8-kompetanse uten driftstilskuddsavtale eller er ansatt: kr 1000,-
  • Student/veiledet praksis/turnus manuellterapi: GRATIS

Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller andre arbeidsforhold kan søke spesielt til styret om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner