Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemskontingenter

Årsmøtet 2017 bestemte medlemskontingentene for 2018.


  • Medlemmer med takst A8-kompetanse uten driftstilskuddsavtale: 3000kr
  • Nye manuellterapeuter første år etter A8-kompetanse: 2000kr
  • Medlemmer med takst A8-kompetanse: 4500kr
  • Offentlig ansatte manuellterapeuter: 1500kr
  • Interessemedlemmer og pensjonister: 300kr
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 200kr
  • Studentmedlemmer: 100kr
  • Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller andre arbeidsforhold kan søke spesielt til styret om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner