Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

IFOMPT Norge

IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) representerer en av verdens mest omfattende gruppe av fysioterapeuter med videreutdanning i undersøkelse og behandling av muskelskjelett lidelser. I Norge kalles disse manuellterapeuter.


Manuellterapeuter har enten eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved Universitetet i Bergen eller godkjent utdanning fra utlandet. De sistnevnte krever bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser ved Universitetet i Bergen. I begge tilfelle har manuellterapeuten særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

IFOMPT er organisasjonen som setter standarden for utdanningen innenfor dette området av fysioterapi. IFOMPT oppmuntrer til økt kvalitet innenfor faget manuellterapi gjennom å lage rettningslinjer til udanningen for medlemslandene. IFOMPT er en undergruppe av Organisasjonen ”World Confederation of Physical Therapy” som ble grunnlagt i 1974

Alle medlemslandende i IFOMPT (23) krever en viss standard av sine fysioterapeuter for å oppnå medlemsskap i faggruppen mens man i Norge også kan være interessemedlem av en faggruppe uten å ha det utdanningsnivået som IFOMPT krever. I Norge er dette løst via dannelsen av IFOMPT-Norge. IFOMPT Norge er en undergruppe av Faggruppa for MT (FFMT) og det er kun FFMTs medlemmer med A8takst kompetanse som er medlemmer av IFOMPT Norge og feks har gyldig stemmerett i vedteker og regler som gjelder IFOMPT Norge.

Dersom man ønsker å lese mer om IFOMPT klikk her og dersom man ønsker mer kunnskap om WCPT klikk her.

IFOMPT Norge representanter:

Svein Erik Kristiansen (Leder)
MSK Klinikken AS / Fredrikstad Idrettsmedisin AS
Tlf: 46971111
Epost: sveinekr@gmail.com

Thomas Larsen
Lørenskog Fysioterapi

Roar Robinson
Hans & Olaf Fysioterapi AS

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta IFOMPT

Publikasjoner utgitt av IFOMPT

Stiftet i 1974

22 medlemsland (MO)

11 registrerte interessegrupper (RIGs)