Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vårt fagfelt

Informasjon om hvor, hvordan og hva vi arbeider med. Her kan også våre tre brosjyrer lastes ned.


Fysioterapeutens arbeid består hovedsakelig av forebyggende og behandlende tiltak ved:

 • fødselsforberedelse og barseltid 
 • bekkenløsning 
 • bekkenrelaterte smerter under svangerskap og etter fødsel 
 • urin og fekal inkontinens 
 • underlivssmerter uten kjent patologi 
 • gynekologiske inngrep 
 • osteoporose

På bakgrunn av en undersøkelse legger fysioterapeuten opp behandlingen, enten individuelt eller i gruppe.

Vi kan også informere om:

 • barnets utvikling, amming og riktige hjelpemidler 
 • betydningen av hormonelle forandringer i pubertet, svangerskap, barseltid og overgangsalder 
 • betydningen av fysisk aktivitet og trening gjennom hele livsløpet

Hvor arbeider fysioterapeuter med kompetanse innen feltet kvinnehelse?

 • ved private institutter 
 • i kommunale stillinger 
 • på sykehus ved føde/barselavdelinger, gynekologiske avdelinger, poliklinikker, reumatologiske avdelinger og rehabiliteringsavdelinger 
 • innen forskning, utdanning og administrasjon

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner