Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret i faggruppen for kvinnehelse, NFF

Faggruppen for kvinnehelse.

Her finner du oversikt over styremedlemmene og ulike ansvaroppgaver, du finner også kontaktinformasjon litt lengre ned på siden.  


Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver, Vedtatt på årsmøtet 05.03.20

Ingeborg Hoff Brækken Leder (2 år; 2020-2022)

Merete Kolberg Tennfjord Nestleder (1 år; 2020 – 2021) (bistår evt kursansvarlig)

Rakel Gabrielsen Styremedlem (2 år; 2019- 2021), (web)

Ane Sigrid Nygård Styremedlem (2 år; 2020-2022), (sekretær, seminaransvarlig)

Tove Villumstad Styremedlem (2 år; 2020 – 2022) (Kasserer)

Kjersti Fimreite Styremedlem (2 år; 2019- 2021), (Kursansvarlig, opplæring kasserer)

Hilde Løset Myrvang Vara (1 år; 2020 – 2021), (markedsføring)

Clara Karoliussen Vara (1 år; 2020 – 2021), (ansvar for medlemslister)

Valgkomite: 

Kari Straume Haugland

Eva Hoddø

 

Kontaktinformasjon til styremedlemmene: 

Ingeborg H Brækken
Leder
Mobil: 95795791
E-post: ingeborg.brekken@vikenfiber.no

Merete Kolberg Tennfjord
Nestleder / bistår eventuelt kursansvarlig
Mobil: 986 63 431 
E-post: merete.kolberg@gmail.com

 

Tove Spangen Villumstad
Kasserer
Mobil: 99350508
E-post: villumstad@hotmail.com

Kjersti Fimreite
Styremedlem/ kursansvarlig /opplæring kasserer
Mobil:93217333  
E-post: kjersti.fimreite@gmail.com
 

Ane Sigrid Nygaard
Sekretær / seminaransvarlig
E-post: anesig81@gmail.com

Rakel Gabrielsen
Webansvarlig
Mobil: 92677147
E-post: rakel.gabrielsen@gmail.com

 
Clara Karoliussen
vara / ansvar for medlemslister
Mobil: 472 80 802
E-post: Clara.Karoliussen@stolav.no

 
 
Hilde Løset Myrvang
Varamedlem / markedsføring
Mobil:9037033   
E-post:  hildeg@gmail.com

Kari Straume Haugland
Valgkomitè
Mobil: 93454467

Eva Hoddø
Valgkomitè
Mobil: 91597164
E-post: evahoddo@online.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner