Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialister og behandlere i kvinnehelse

Her finner du fysioterapeuter som har spesialkompetanse på kvinnehelse. For å stå oppført på behandlerlistene må fysioterapeuten være medlem av faggruppen for kvinnehelse. Den som er oppført, er selv ansvarlig for at oppgitt informasjon er riktig, samt at nødvendig oppdatering innen fagfeltet er gjennomført. Klikk på overskriften så får du opp listene. Listene er alfabetisert etter fylke og etternavn på behandler. Flere av fysioterapeutene jobber også med menn med underlivsproblematikk.


Kronisk underlivs- og bekkensmerte

Her finner du fysioterapeut med spesialkompetanse innen aktuelle område. Listen er ordnet alfabetisk eller fylke og dernest etter etternavn på fysioterapeut

Fødselsforberedende kurs/barseltrening

Her finner du fysioterapeut med spesialkompetanse innen aktuelle område. Listen er ordnet alfabetisk eller fylke og dernest etter etternavn på fysioterapeut

Bekkenleddsmerter

Her finner du fysioterapeut med spesialkompetanse innen aktuelle område. Listen er ordnet alfabetisk eller fylke og dernest etter etternavn på fysioterapeut

Inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunn

Her finner du fysioterapeut med spesialkompetanse innen aktuelle område. Listen er ordnet alfabetisk eller fylke og dernest etter etternavn på fysioterapeut

Coccydynia

Her finner du fysioterapeut med spesialkompetanse innen aktuelle område. Listen er ordnet alfabetisk eller fylke og dernest etter etternavn på fysioterapeut.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner