Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppens historikk og en oversikt over hva vi kan tilby medlemmene.


Historikk

Faggruppe for kvinnehelse fikk sitt nåværende navn ved årsmøtet 30.mars 2001. Den het tidligere faggruppe for obstetrisk og gynekologisk fysioterapi, og ble etablert i 1967. Faggruppen ble medlem av den internasjonale organisasjonen for fysioterapeuter innen kvinnehelse – IOPTWH – i 1999, og et navneskifte tilpasset den internasjonale betegnelsen, Women’s Health, var naturlig.

Faggruppen har ca 230 medlemmer, og har som formål å stimulere interesse for, og utvikling av helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapitiltak innen kvinnehelse. Tradisjonelt har vi lagt hovedvekt på fysioterapi i svangerskap, fødselsforberedelse, barseltid og gynekologi, men i den senere tid har vi også hatt fokus på kvinnehelse gjennom livet. Derfor er områder som osteoporose og fysisk aktivitet tilpasset ulike grupper blitt lagt vekt på.

Vår internasjonale kvinnehelseorganisasjon IOPTWH’s publiserer mye god og nyttig informasjon: www.IOPTWH.org

Kurs

Vi oppfordrer våre medlemmer til å få med seg NFFs kurs innen kvinnehelse, da dette er kurs som hele tiden oppdateres i forhold til ny kunnskap. I tillegg er dette den beste måten å tilegne seg praksis innen feltet, da det er her det er tid til å øve på teknikker, lære tester og praktisere behandlingsmetoder.

NFF har følgende kurs innen kvinnhelse:

  • Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens
  • Fysioterapi i svangerskap og barseltid
  • Bekkenrelaterte smerter 1 og 2

Stipendmidler

Faggruppen har stipendmidler som medlemmer oppfordres til å søke på. Det kan søkes midler til prosjekter, kurs, kongresser og annet innen fagutvikling.

Spesialister

NFF godkjenner spesialister i fysioterapi. Blant de 14 spesialitetene som tilbys, er spesialis i kvinnehelse. Les på NFFs nettsider under ’Spesialist’, og finn hva som skal til for at du kan bli spesialist.

Dersom du har idèer til nettsiden våre, er vi glade for innspill! Ta kontakt med leder for faggruppen; kvinnehelse@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi hjelper deg

Faggruppens styre er klare for å ta imot henvendelser fra deg. Hvilke saker er du opptatt av? Hvilke spørsmål ønsker du svar på? 

Ta kontakt med faggruppens leder; kvinnehelse@fysio.no.