Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyttig informasjonsmateriell; brosjyrer og video


Vulva.no og vulvaforum

Her kommer informasjon om en ny behandlerside for vulvaforum og vulva.noOm VulvaforumVulvaforum er en tverrfaglig forening for offentlig godkjent helsepersonell som arbeider med eller med særlig interesse for vulvalidelser. Foreningens formål er å sp ...

Ny film om bekkenleddsmerter

En ny film om bekkenleddsmerter er publisert og er til fri bruk.Norsk tekst er den her: https://www.youtube.com/watch?v=uS7Bfa0q-Kg Engelsk tekst: https://www.youtube.com/watch?v=VPBfva__ZpM&t=42s Hilsen fra Faggruppen for kvinnehelse

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner