Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Program for kvinnehelseseminaret "Hormoner til glede og besvær" 5. og 6. mars 2020


Faggruppen for kvinnehelse inviterer til kurs

5-6 mars 2020 ved Holmen Fjordhotell

 

Hormoner til glede og besvær 

 

Vi setter fokus på livets hormoner, bekkenbunn og seksualitet 

 

Antall kurstimer: 16.5

 

Torsdag 5.mars  

Tid 

Tema 

Foreleser 

9.15-10.00 

Registrering 

 

10.00-10.10 

Åpning  

Merete Kolberg Tennfjord, Leder av faggruppen for kvinnehelse

 

10.10-10.55 

Hva skjer når vi blir eldre?

Hege Ihle-Hansen, geriater og slaglege ved Oslo Universitetssykehus 

10.55-11.10 

PAUSE og besøke utstillere

 

11.10-11.55 

Utfordringer når mange medisiner gis samtidig. Fokus er rettet mot bekkenbunn

Hege Ihle-Hansen, geriater og slaglege ved Oslo Universitetssykehus

11.55-12.50 

LUNSJ og besøke utstillere

 

12.50-13.35 

Endringer i seksualfunksjon gjennom livet. Kan og skal vi gjøre noe med det?

Randi Gjessing, spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

13.35-13.50 

PAUSE og besøke utstillere

 

13.50-14.35 

«Det er mye mellom null og knull!». Hvordan snakke om sex med pasientene?

Randi Gjessing, spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

14.35-14.50

PAUSE og gruppeinndeling

14.50-15.50 

Hvilke seksualtekniske hjelpemidler finnes og hvordan bruker vi de? Praktisk demonstrasjon med dilatorer, Magic Wand og biofeedback. Problemstillinger for begge kjønn samt diagnoser blir belyst.

Randi Gjessing, spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus 

Clara Karoliussen, spesialfysioterapeut St.Olavs

Representant fra Quintet

15.50 

Seminar avsluttes

16.00-16.30

Årsmøte for medlemmer i faggruppen for kvinnehelse, NFF

Merete Kolberg Tennfjord, Leder av faggruppen for kvinnehelse

Fredag 6. mars 

Tid 

Tema 

Foreleser 

8.30-9.30

Gruppetrening: Yoga som et verktøy for tilstedeværelse og avspenning, og balanse mellom styrke og bevegelighet.

Nina Urnes, yogainstruktør

9.40-10.00

Presentasjon av prosjekt som får midler av faggruppen:

  1. Vaginal delivery: have we overlooked injuries that may cause sexual dysfunction? 
  2. Active Straight Leg Raise test - vurdering av funksjon hos gravide kvinner med bekkenleddsmerter, asymptomatiske gravide og ikke-gravide kvinner. 

Rakel Gabrielsen 

Lene Christensen

10.00-10.55

Hormoner på avveie: er det en sammenheng med økende tarm og vulvaplager?

Nina Willumsen, gynekolog, PhD, NIMO klinikken

10.55-11.15

PAUSE og utsjekk og besøke utstillere

11.15-12.15 

Hvilke hormonelle endringer skjer gjennom kvinnelivet?

Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi, professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU

12.15-13.15 

LUNSJ og besøke utstillere

 

13.15-14.15 

Hormonelle endringer - kan vi og skal vi gjøre noe med det?

Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi, professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU

14.15-14.50

Debatt: Positive og negative effekter av hormonbehandling fra ungdom til gammel

Randi Gjessing, spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus 

Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi, professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU 

Nina Willumsen, gynekolog, PhD, NIMO klinikken

14.50-15.00 

Oppsummering og avslutning 

Leder faggruppen for kvinnehelse

Praktisk informasjon:

Før middag: Spa, treningsmuligheter og kyststi fra hotellet.

Festmiddag kl. 19.30 ved Holmen Fjordhotell 

 

 

Presentasjon av foredragsholdere:

 

Hege Ihle-Hansen er geriater og slaglege ved Oslo Universitetssykehus og forsker på sammenhengen mellom karsykdom og kognisjon. I dette foredraget vil hun snakke om hva som skjer under aldring med vekt på de fysiologiske forandringene. Hun vil også snakke om hva som skjer når vi tar mange medisiner samtidig. Hege vil ha et særlig fokus mot underliv og blærefunksjon.

 

Mette Haase Moen vil i dette foredraget snakke om kvinnens hormonforhold fra pubertet og ved overgangsalder og behandling av plager i disse fasene av livet. Hun vil spesielt nærme seg følgende områder: forsinket pubertet, PCOS (polycystisk ovariesyndrom) og menopause (for tidlig og normal). Mette vil også delta i paneldebatt om bruk av hormoner ved seksuell dysfunksjon.

 Mette er professor emerita i gynekologi og obstetrikk ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og tidligere overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

Hennes spesialområder er hormonforstyrrelser, kvinnens overgangsalder, blødningsforstyrrelser, endometriose og prevensjon.

Les mer om Mette´s arbeid i Tidsskriftet: https://tidsskriftet.no/profil/mette-haase-moen

 

 

 

 Randi Gjessing er en erfaren foredragsholder og en veldig god formidler av tabubelagte temaer. Hun vil i dette foredraget snakke om endringer av seksualfunksjon gjennom livet og hvordan vi som behandlere kan snakke med pasientene våre om det. Randi vil også delta i paneldebatt om bruk av hormoner ved seksuell dysfunksjon.

Randi er spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Hun har over 30 års erfaring som kreftsykepleier fra kreftomsorgen og har jobbet som sexolog på Radiumhospitalet og Ahus. Randi er nå tilknyttet Bekkensenteret på Ahus og møter mange kvinner med utfordringer knyttet til seksualitet.

 

Nina Willumsen skal i sitt foredrag snakke om hormoner og mikrobiomer og hvordan vulvodyni, Irritabel tarm (IBS) og hormoner kan henge sammen. 

Nina er utdannet gynekolog og har vært avtalespesialist med egen praksis i Drammen siden 2005. Hun har lang og bred, klinisk erfaring fra blant annet Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, allmennmedisin og forskning. Hun har også en doktorgrad i klinisk biokjemi, og er blant Norges første til å bli utdannet innen funksjonell medisin. 

 

 

 

Presentasjon av demonstrasjon og gruppetrening: 

Torsdag skal vi ha demonstrasjon av seksualtekniske hjelpemidler. Det vil ikke bli pasient demonstrasjon men apparatene og hjelpemidlene vil være tilgjengelig. Vi gjennomgår i mindre grupper aktuelle seksualtekniske hjelpemidler (dilatorer, Magic Wand, biofeedback); hvordan de fungerer, hvordan vi kan bestille og hvilke seksualtekniske hjelpemidler vi kan søke NAV om. Seksual tekniske hjelpemidler for mannen blir også belyst samt ulike diagnoser og problemstillinger for begge kjønn hvor disse apparatene kan være nyttige. Målet er at vi skal bli tryggere på hvilke hjelpemidler som finnes og lettere kunne identifisere hvilke pasienter som kan ha nytte av slike hjelpemidler. I tillegg til Randi Gjessing, vil Quintet og Clara Karoliussen bidra i denne workshopen. Presentasjon av Clara Karoliussen følger under.

Clara Karoliussen er en erfaren fysioterapeut som har viet sitt yrkesaktive fysioterapeutliv til å behandle kvinner og menn med bekkenbunnsdysfunksjoner og i hovedsak smerteproblematikk. Clara jobber ved St.Olavs hospital og i tillegg til å jobbe i klinikken har hun deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i inn og utland. Vi ser frem til å lære mer av Clara under denne workshopen der hun vil rette fokus mot undersøkelse og behandling av smertefulle tilstander i underlivet hos kvinner.

 

Fredag starter vi med en time Yoga. Møt opp i bevegelig tøy. Ulike varianter av Yoga er mye brukt i behandlingssammenheng, også blant fysioterapeuter. Dette blir en time preget av rolige øvelser med fokus på pust og tilstedeværelse, samtidig som det blir fokus på øvelser som gir styrke og bevegelighet. Målet med denne timen er å vise ulike type Yoga øvelser som kan brukes alene eller sammen med andre øvelser. Timen ledes av Nina Urnes. 

Nina Urnes er utdannet vernepleier, personlig trener, osteopat og yogainstruktør. Hun har utdanning innen Asthanga-, Virya- og Jivamuktiyoga. Hun underviser også i roligere former som restorativ og terapeutisk yoga og Mediyoga. Til daglig jobber hun som osteopat, yogalærer på Hiyoga og miljøterapeut. Hun er opptatt av hvordan mennesker henger sammen fra topp til kropp og ser hvert menneske individuelt. 

 

Seminaret er godkjent av sykepleierforbundet 

Link til påmelding: 

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=289567&hash=FF7C917C85B45105747BA3EAEB91C322#init

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner