Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppdatering av lister over fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor kvinnehelse


Vi oppgraderer listene over fysioterapeuter med spesialkompetanse innen ulike områder for kvinnehelse. Det er en forutsetning å være medlem i faggruppen for å stå på listene, derfor må alle som fortsatt ønsker å stå der fornye sitt medlemskap. 

For å melde deg inn logger du inn på faggruppen sin nettside https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Kvinnehelse , og trykk "bli medlem". 

Medlemskap i faggruppa koster 500,-. Studenter og pensjonister får halv pris :) Dette er i tillegg til medlemskapet hos Norsk fysioterapiforbund. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner