Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kvinnehelsegruppa støtter FORSKNINGSPROSJEKT i Nepal


Kvinnehelsegruppa har bidratt økonomisk til utgifter til forskningsassistent for gjennomføring av datainnsamling i dette spennende prosjektet. Britt Stuge er hovedveileder og prosjektleder og har skrevet denne midtveisevalueringen:

Som flere er kjent med er jeg hovedveileder for fysioterapeut og PhD student Ranjeeta Shijagurumayum Acharya fra Nepal. Ranjeeta startet som doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, høsten 2015. Datainnsamlingen foregår i Nepal, i hovedstaden Kathmandu og i mer landlige omgivelser i Dhulikhel. 

Et overordnet mål med doktorgradsprosjektet er å bidra til å bedre kvinnehelse i Nepal med fokus på rygg- og bekkenleddsmerter, urin inkontinens og underlivsprolaps i forbindelse med graviditet og fødsel. The Pelvic Girdle Questionnaire som er et sykdomsspesifikt spørreskjema for bekkenleddsmerter, utviklet i Norge av undertegnede og medarbeidere, er oversatt til Nepalesisk og undersøkes for Nepalesiske forhold. Forekomst og alvorlighetsgrad av bekkenleddsmerter vil også bli studert, samt uttesting av et treningsopplegg for bekkenbunn. 

Ranjeeta gjennomførte nylig sin obligatoriske midtveis evaluering for doktorgradsstudiet. Evaluering ble gjennomført i Nepal med professor Narbada Thapa fra Nepal som evaluator. Konklusjonen på evalueringen er at prosjektet går som planlagt, med imponerende rekruttering av gravide kvinner. Data på 111 gravide med bekkenleddsmerter er samlet inn til en test-retest studie av the Pelvic Girdle Questionnaire. Så langt er data på over 1000 gravide samlet inn til forekomst-studien og datainnsamling for undersøkelse og trening av bekkenbunnsmuskulaturen vil starte opp nå i vår. 

Kvinnehelsegruppa har bidratt økonomisk til utgifter til forskningsassistent for gjennomføring av datainnsamling. 

Mvh Britt Stuge, fysioterapeut, forsker, Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk

 

Faktaboks:

PhD candidate: Ranjeeta Shijagurumayum Acharya, PT, MSc, Dhulikhel Hospital, Nepal

Research group

Britt Stuge, PT, PhD, Division of Ortopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Norway

Malin Eberhard-Gran, MD, PhD, professor, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo and Akershus University Hospital, Norway

Margreth Grotle, PT, PhD, professor, Physiotherapy Education, Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus College of Applied Sciences and Oslo University Hospital, Norway

Ingeborg H. Braekken, PT, PhD, University of Bergen, Norway

Anne Therese Tveter, PT, PhD, Physiotherapy Education, Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus College of Applied Sciences

Babill Stray-Pedersen, MD, PhD, professor, University of Oslo, Norway

Rajendra Koju, MD, PhD, Dhulikhel Hospital, Kathmandu University Hospital, Nepal

Bimika Khadgi, PT, Dhulikhel Hospital, Kathmandu University Hospital, Nepal

 

Dhulikhel Hospital: Dhulikhel Hospital is located in Dhulikhel Municipality, in the Kavre district. The hospital covers the population of approximately 1.9 million people. The hospital is an independent, not for profit, non-government institution. Dhulikhel Hospital is also the university hospital for all the medical programs run under the collaboration with Kathmandu University. In 2010 the physiotherapy education was upgraded to a four and a half year bachelor of physiotherapy program and is the only physiotherapy course in Nepal.                       

Britt Stuge prøver ut bekkenbelte på gravid Nepalesisk kvinne med bekkenleddsmerter (bilde1)

Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen for kvinner enten de er gravide eller nettopp har født (bilde 2)

Nepalesiske kvinner jobber hardt fysisk og bærer tungt (Bilde 3):

Etter midtveis evalueringen,  PhD stipendiat Ranjeeta S Acharya foran helsepersonell og forskere fra Dhulikhel universitetssykehus (Bilde 4):

Klare for testing av bekkenbunn, fra venstre Britt Stuge (hovedveileder), Ranjeeta S. Acharya (Phd student), Abha Shrestha (gynekolog), Bimika Khadgi (kvinnehelse fysioterapeut), Noora Pradhan (gynekolog) (Bilde 5):

 Permission given for photos

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner