Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og aktualiteter fra faggruppen. Vi presenterer nye artikler innen kvinnehelse og informerer om aktualiteter. Dette bør du få med deg!


Bekkenleddsmerter - faglig oppdatering

Forskningsartikler fra 2019 og 2018,  Samlet pr. 24. oktober 2019 av Anne Randi Høidahl. Følg gjerne hennes facebook side for faglig oppdatering. Facebookside 2Bekkenløsning Pelvic Girdle Pain2 https://www.facebook.com/Bekkenl%C3%B8sning-Pelvic-girdl ...

Side 1 av 6

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner