Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og aktualiteter fra faggruppen. Vi presenterer nye artikler innen kvinnehelse og informerer om aktualiteter. Dette bør du få med deg!


Internasjonalt kvinnehelse webinar 22.09.20

Exciting upcoming international Webinar: Join us for an informative evening from the comfort of your couch with:Dr Chantale Dumoulin and Dr Melanie Morin.Chantale will be presenting on physiotherapy treatment for LUTs and the urogenital syndrome of m ...

Ny studie om måling av inter-recti distanse

Musculoskelet Sci Pract2020 Oct;49:102202. doi: 10.1016/j.msksp.2020.102202. Epub 2020 Jun 7.Establishing measurement properties in the assessment of inter-recti distance of the abdominal muscles in a postnatal womenDeenika R Benjamin 1, Helena C Fra ...

Side 1 av 7

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner