Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

«Når intimitet gir smerte»  Digitalt årsmøteseminar 2021, 11. februar

Årets årsmøteseminar i regi av faggruppen for kvinnehelse, Norsk fysioterapiforbund blir digitalt i år. Temaet er smerter i bekkenbunnen og tar for seg  anatomi, undersøkelse og behandling av bekkenbunn i tillegg til flere interessante forelesninger om blant annet endometriose og om kvinner og menn med smerter i bekkenbunnen. 


Program: 

«Når intimitet gir smerte» 

Tidspunkt

Tema

Foreleser

09.30-09.35

Velkommen

Ingeborg Hoff Brækken, leder av faggruppen for kvinnehelse

09.35-10.25

Den tre-dimensjonale bekkenbunnen. 

Line Rølvåg, Osteopat D.O.  MNOF og fysioterapeut. Kolbotn osteopati og Høyskolen Kristiania 

10.25-10.35

PAUSE

10.35-11.35

Blodig alvor – hvordan møte endometriosepasienten?

Marianne Omtvedt, lege i spesialisering, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

11.35-12.35

PAUSE - siste 20 min blir det enkle strekkøvelser/yoga 

Hilde Løset Myrvang 

12.35-13.20

Undersøkelse og behandling av den smertefulle bekkenbunnen

Kjersti Hatlebrekke, Fysioterapeut, spesialist i kvinnehelse og sexologisk rådgiver. 

Bekkenbunnen AS

13.20-13.35

Presentasjon av prosjekter som har fått støtte av Faggruppen for kvinnehelse

13.35-13.45

PAUSE 

13.45-14.25

Fysioterapibehandling for kvinner med underlivssmerter-presentasjon av et doktorgradsarbeid

Ane Sigrid Nygaard, fysioterapeut MSc. NEMUS Frogner AS.

14.25-15.10

Kvinner med langvarige underlivssmerter -  deres opplevelse og refleksjoner etter fysioterapi 

Catrine Boge-Olsnes, fysioterapeut MSc. UiT - Norges arktiske universitet. 

15.10-15.20

PAUSE

15.20-16.00

Hvordan er det å være mann med underlivssmerter? Erfaringer i møte med helsevesenet.

Kristine Danielsen, fysioterapeut MSc. OsloMet – storbyuniversitetet.

16.00-16.20

Oppsummering: tilnærming til pasienter med underlivssmerter

Ane Sigrid Nygaard, Catrine Boge-Olsnes, Kristine Danielsen, Kjersti Hatlebrekke

16.20-16.30

Avslutning med informasjon om videre arbeid i faggruppen

Ingeborg Hoff Brækken, leder av faggruppen for kvinnehelse

Link til påmelding: 

Når intimitet gjør vondt (deltager.no)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner